12 Haziran 2007 Salı

Osman Gâzi’nin vasiyetnâmesiOsman Gâzi’nin vasiyetnamesi

Osman Gâzi, dâmâdı olduğu büyük tasavvuf âlimi Şeyh Edebâlî’ye intisâb ederek her hususta onunla istişârede bulunurdu. Kendisinden sonra gelecek Osmanlı sultanlarına da İslâm âlimlerine hürmet edilmesini, onlara her türlü kolaylığın gösterilmesini ve her işte kendilerine danışılmasını tavsiye etti. Oğlu Orhan Gazi’ye de şu vasiyette bulundu:

“Âlemi adâletle şenlendir!”

“Ey oğul!
Allahü teâlânın emirlerine muhalif bir iş eylemeyesin!
Bilmediğini ulemâdan sorup anlayasın!
İyice bilmeyince bir işe başlamayasın!
Sana itâat edenleri hoş tutasın!
Askerine in’âmı, ihsânı eksik etmiyesin ki, insan ihsânın kulcağızıdır. Zâlim olma! Âlemi adâletle şenlendir ve Allah için cihâdı terk etmeyerek beni şâd et!
Ulemâya riâyet eyle ki, din işleri nizâm bulsun!
Nerede bir ilim ehli duyarsan, ona rağbet, ikbâl ve hilm göster!
Askerine ve malına gurûr getirip, dinden uzaklaşma!
Bizim mesleğimiz Allah yoludur ve maksadımız Allah’ın dînini yaymaktır. Yoksa, kuru gavga ve cihângirlik davâsı değildir. Sana da bunlar yaraşır. Dâimâ herkese ihsânda bulun!
Memleket işlerini noksansız gör!
Hepinizi Allahü teâlâya emânet ediyorum...”

Hiç yorum yok:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Rating , 10 out of 10 based on 250 ratings