29 Kasım 2011 Salı

Cinler hakkında bilgi ve cinlerden kurtulmak

Cin varmıdır ?
Cin vardır. Kur'ân-ı kerîmde Nâs, Felak sûrelerinde bildiriliyor.
Sûre-i Cin başlı başına var. Ateşten yaratılmış varlıklardır. İnsanlar gibi akıllıdır, erkek ve dişidirler. Evlenerek çoğalırlar. İnsanlardan aşağı varlıklarıdır. Dîni de insanlardan öğrenirler. İnsanlara gelen Peygamber, onlara da Peygamberdir. Meselâ Peygamber efendimiz, inse ve cinne gönderilmiştir. Peygamber efendimizin vârislerinden olan müftî-üs-sekaleynler var. Bunlar insanlara ve cinlere fetvâ verir. Meselâ Ebüssü’ûd efendi, İstanbulda medfûn, bu zât müftî-üs-sekaleyndir. Ahmed ibni Kemâl Paşa müftî-üs-sekaleyndir.

Bunlar musallat olabilir. Kâfirleri eziyyet eder, müslümânları etmez. Bunlara karşı çâre de (Tam İlmihâl Se'âdet-i Ebediyye)de bildiriliyor. Abdestli bulunmalı, Âyetel-kürsîyi okumalı, Nâs, Felak sûresini okumalıdır. Muhammed Ma’sûm “kuddise sirruh”hazretleri buyuruyorlar ki, (Bir eve, bir cin musallat olmuş olsa, o evde her gece ikiyüz defa, (Lâ havle velâ kuvvete illâ billah-il-aliyyil’azîm) okunsa, o eve dadanan cin bile def olur gider). Yanî çâresiz değildir. İnsanlardan aşağıdır, her şeyi yapabilirler, göz ile bakmamalıdır.
Kaynak: Huzur pınarı

Hiç yorum yok:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Rating , 10 out of 10 based on 250 ratings